Unika stenprodukter
från Malung

Vi utför uppdrag på kyrkogårdar i hela Sverige. Vid textkomplettering och renovering hämtas stenen till vår fabrik för varsam hantering. Tvätt, ritning och produktion sker i enlighet med befintlig text, gravyr och bearbetningar. Återmontering sker alltid i enlighet med Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för säker montering.

Önskas endast tvätt utförs professionell rengöring av gravstenar på plats på kyrkogården. Kontakta oss för ett offertförslag – skicka gärna med en bild eller mått på gravstenen för att underlätta handläggning.

1. Offert och ansökan
Vi upprättar en preliminär offert som godkännes av (samtliga) gravrättsinnehavare. Därefter ansöker vi om tillåtelse för komplettering hos kyrkogårdsförvaltningen, vid klartecken sker upphämtning av gravstenen.

2. Upphämtning
Vid gravplatsen undersöker vi om gravstenen är säkert monterad. Om fundament inte är godkänt enligt Centrala Gravvårdskommitténs regelverk åtgärdar vi detta. Kostnad för säkring av gravsten tillkommer då till ordern.

3. Ritning
När gravstenen når vårt stenhuggeri börjar vi med att rengöra den, därefter skapas en förhandsritning över kompletteringen. Vi rekommenderar en renovering av den gamla texten/dekoren för att återskapa samma färg och kontraster som för den nya texten.

4. Godkännande och produktion
Ritningen och offerten inklusive alla kostnader skickas ut för godkännande av (samtliga) gravrättsinnehavare innan vi startar produktionen. 

5. Återmontering
Vi räknar med en leveranstid på ca. 6–8 veckor från godkännande av upphämtning till återmontering. Råder snö/tjäle kan det bli fördröjningar tills markförhållanden är goda.
Du får en bekräftelse via mejl med en bild på gravstenen när stenen är monterad.

Hur lång tid tar det att göra en textkomplettering på befintlig gravsten?
När betalar jag för textkompletteringen?
Varför rekommenderar ni renovering av den gamla texten även fast den är ny?
Varför tillkommer det kostnad för montering i offerten efter upphämtning av gravsten?

Pris från: 7800 kr. I priset för textkomplettering ingår ansökan hos kyrkogårdsförvaltningen, upphämtning, tvätt, ritning, ingravering av ett nytt namn samt återmontering med befintligt fundament på gravplatsen.
För äldre stenar eller inskriptioner med målad färg rekommenderar vi även renovering av gravstenen. Det innebär exempelvis ny färg i befintlig målad text eller efterhuggning runt äldre upphöjd text för att matcha den nya inskriptionen. Kostnad tillkommer enligt offert och antal namn/dekorer.

Vi räknar med en leveranstid på cirka 6–8 veckor från godkännande av upphämtning till återmontering. Om det råder snö/tjäle kan det bli fördröjningar tills dess att markförhållandena är goda.

Edurus erbjuder 25 års garanti på gravstenen, förutsatt att stenen inte utsätts för yttre åverkan. Garantin täcker sprickor i stenen och missfärgning. Garantin gäller ej för exempelvis smuts, stearin och olja som trängt in i gravstenen. Edurus ger två års garanti på färgen i en försänkt målad eller förgylld text och dekor, dvs. att färgen inte flagnar. Edurus ger två års garanti på porslinsfotografier. Om gravstenen skadas under transport ersätter vi med en ny gravsten. 

I våra stora lokaler i Malung finns en av Sveriges största utställningar för gravstenar. Förutom Edurus samtliga gravstenskollektioner kan du se och lära dig mer om stensorter, slipningar och tillverkningsmetoder. Vill du besöka vårt showroom? Ring eller kontakta oss här nedan.