Renovera gravsten

Hem » Renovera gravsten

Låt oss ta hand om er gravsten för att ge den ny lyster. Renovering på gravstenar utförs oftast i samband med textkomplettering men kan förekomma som separata beställningar.

Gravstenar som funnits på en gravplats under längre tid påverkas av yttre faktorer som sol, regn, bevattning eller arbeten på kyrkogården (ex. gräsklippning och snöröjning). Detta kan leda till blekning och/eller missfärgning samt mekaniska skador. En regelbunden rengöring av gravstenen förhindrar missfärgning medan exempelvis blekning inte kan undvikas om gravstenen utsätts för direkt solsken. För stenar som inte vårdats regelbundet kan en fullständig renovering vara passande.

Återskapa gravstenen med en renovering

Vid renovering av en gravsten arbetar vi med att återskapa ett likvärdigt utförande som fanns vid nytillverkningen. Utöver grundlig tvätt så rör det sig om att fylla i färg eller guld i text och dekor, eller att finhuggna ytor huggs om för att återskapa kontrasten till upphöjd text och dekor.

Renovera gravsten med en omslipning

Vi erbjuder även möjlighet till omslipning av gravstenen så länge stenen inte är för tunn för den nya bearbetningen av text och dekor. Vid intresse av omslipning av gravsten kontakta oss genom att skicka in nedan formulär för ett offertförslag. Bifoga en bild och mått på den befintliga gravstenen för att vi ska kunna ge ett utlåtande.

Begränsningar

  • Om stenen är väldigt stor (större än 0,7 m2 vid 10 cm tjocklek) kan vi inte utföra kompletteringen. Vi utför inga platsjobb.
  • Om befintligt fundament inte uppfyller kraven för säker montering av gravstenen åtgärdar vi detta mot en kostnad på 600-2200 kr.